Európai Mestermunkák - könyvbemutató

Európai Mestermunkák - könyvbemutató

0 comments

Könyvbemutató

Megjelent Jászi Oszkár eddig nem publikált, az "Európai Egyesült Államok" címet viselő tanulmánya magyarul és angolul a Magyarországi Európa Társaság "Európai Mestermunkák" című sorozatának első kiadványaként. 

Megjelent Helen Wallace "New Modes of Governance in the European Union" (Új kormányzási módok az Európai Unióban) címet viselő, eddig nem publikált előadása a Magyarországi Európa Társaság "Európai Mestermunkák" című sorozatának második kiadványaként. 

A két kiadvány kapható a fontosabb könyvesboltokban.

Jászi írását munkásságának kutatója és életrajz-írója, a novemberben elhunyt Litván György fedezte fel 1982-ben a Columbia Egyetem irathagyatékában. 

A társadalomkutató és politikus Jászi Oszkárról Magyarországon sem köztudott, hogy a Duna-menti népek együttműködésének szükségességén túl Európa egységesülésének gondolatát is hirdette. Ebben a művében Jászi az 1920-as évek kilátástalan és veszélyes európai politikai helyzetét értékelve, a szétaprózott, nemzeti-nemzetiségi ellentétekkel terhelt kelet-közép-európai térség gondjait számba véve érvelt Európa gazdasági és politikai integrációjának lelkesítő elképzelése mellett. 

Jászi tanulmánya a huszonegyedik századi viták fényében is izgalmas történelmi-politikai kérdéseket vet fel Magyarország, illetve az Európai Unió jelenét és jövőjét illetően.

Helen Wallace, az európai integráció egyik legelismertebb kutatója két évvel ezelőtt, Budapesten a MET konferenciáján elhangzott beszédében az Európai Unió politikai fejlődését tekintve olyan alapvető kérdéseket boncolgatott, mint az Európai Alkotmány jelentősége és sorsa, illetve az európai kormányzás és döntéshozatal kevésbé ismert módszerei és mechanizmusai. Helen Wallace elemzése önmagában válasz a közös európai vállalkozás természetét és lényegét illetően a leegyszerűsítő és félrevezető euroszkeptikus nézetekkel szemben. 

A tanulmány éppen az Európai Uniót övező rengeteg felületes információ és a sok félreértés miatt fontos olvasmány az érdeklődő európai polgárok számára. 

2007 feb 4
magyar
Megkezdődött "A magyarok bemenetele" című vitasorozat a Magyar Politikatudományi Társaság Európai Politikai Szakosztálya és a Magyarországi Európa Társaság szervezésében 2007. február 26-án, hétfőn 17.30-kor a Merlin Színházban.
Folytatódott "A magyarok bemenetele" című vitasorozat a Magyarországi Európa Társaság  és a Magyar Politikatudományi Társaság Európai Politikai Szakosztálya szervezésében 2007. április 10-én, kedden 17.30-kor a Merlin Színházban.
A MET szervezésében Bakos Anita, Galambos Tamás, Miklós Bernadett, Romsics Gergely és Strausz Erzsébet vett részt a BruxInFo európai uniós tanfolyamain 2006 végén, illetve 2007 elején a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. 
Hegedűs István, Koller Boglárka, Jürgen Dieringer, Molnár Anna
A Balti-tengeri Régió Stratégia bevezetése után az Európai Unió egy új, a dunai régióra vonatkozó makroregionális stratégia kidolgozásán dolgozik.  E térség részeként és az EU jövőbeli soros tanácsi elnökeként Magyarország döntő szerepet kíván játszani az új elképzelés megvalósításában.
Bárd Petra, Paczolay Péter, Szuly Kinga
Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke tartott előadást Szükség van-e új alkotmányra? címmel 2010. szeptember 27-én.