Projektek

V4Europe

A Magyarországi Európa Társaság közép-európai térséggel foglalkozó rendezvény-sorozatot indított azzal a céllal, hogy a visegrádi országoknak az Európai Unión belüli szerepét vizsgáló és az illiberális, populista narratívákat elvető alternatív koncepcióknak és elképzeléseknek teret adjon. A MET létre kívánja hozni a hasonlóan gondolkodó kutató intézetek, civil szervezetek és egyének hálózatát a régión belül és azon túl.

A menekültválság és a visegrádi országok reakciója

Párhuzamos politikai valóságok

Ez a projekt áttekinti és elemzi a V4 országok a menekültügyi válságra adott reakcióit. Ezeknek az országoknak a viselkedése eltér és klönbözk más országokétól és az EU válsággal szemben mutatott reakcióitól. Még az egyéni különbségeket is figyelembe véve, amelyek a visegrádi országok között megfigyelhető kiemelte az idegengyűlöletet a migránsok és a vonakodásuk tekintetében a feltörekvő uniós kvótarendszer felé. Ez a helyzet sokkolta az EU-t országok, amelyek nem európaiak, és ez okozta a Keleti / nyugati szakadék az Unióban. A projekt célja az okok azonosítása a viselkedést, leírja az evolúcióját, hasonlítsa össze a hasonlóságokat és a különbségeket a V4-es országokban, és készítsen kapcsolódó szakpolitikai ajánlásokat.

EU a polgárok révén

Az Európai Unió előtt áll az európai polgárok bizalmatlansága. A Maison de Az Europe de Paris és partnerei meg vannak győződve arról, hogy azáltal, hogy ösztönzik a tudást az Európai Unió történelmét és aktuális szerepét, az uralkodó bizalmatlanságot ezek a napok eltűnhetnek. Ezért a párizsi Maison de l'Europe kifejlesztette EUbyCITIZENS projekt, amelynek célja a különböző csoportokból érkező polgárok elérése 10 országban letelepedett partnereken keresztül. A projekt a tagállamokban zajlik (Franciaország, Bulgária, Spanyolország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Románia) és a jelölt (Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Szerbia), keletről nyugatra Európában. Ez a politikai és földrajzi sokszínűség az európai kultúra gazdagságát képviseli. Azt
lehetővé teszi az EU és annak problémái közötti ellentétes kilátások kialakulását, és garantálja a projekt relevanciája. A cél az, hogy megadja a kulcsokat a jobb megértéshez Az európai történelem és a jelenlegi európai politikák a polgárok jobb bevonása érdekében a demokratikus folyamatban.

Európai állampolgári jogok

Hatalmas különbség van az EU által garantált jogok és ezek gyakorlása között jogokat. A tisztázatlan törvények, a felmentés vagy a megtorlástól való félelem meggátolhatja az embereket
ismerete és élvezete jogait. A Citizen Rights projektben az Európai Alternatívák meg akarják nézni, mikor és ahol az emberek az EU-ban egyénileg és kollektíven védelmet nyújthatnak és továbbhaladhatnak jogokat. Azt is szeretné látni, hogy hol korlátozzák jogaik gyakorlását és hogyan képesek a transznacionális együttműködés elképzelni és létrehozni egy olyan jövőt, ahol a jogok vannak aktív védelem alatt áll. Az Európai Alternatívák a projektet tizenegyével partnerségben hajtják végre európai szervezetek, köztük a Magyar Európa Társaság.

PERC

A Magyarországi Európa Társaság kutatócsoportjának projektje "Hol áll a PERC-mutató avagy az EU- destruktívaktól a föderalistákig: a magyar pártok viszonya az Európai Unióhoz" címmel.

Médiapluralizmus-kampány

Egy évvel azután, hogy 2013. augusztus 19-én az Európai Bizottság hivatalosan újra nyilvántartásába vette az Európai Polgári Kezdeményezést a médiapluralizmus megerősítéséért, befejeződött az aláírásgyűjtés. A magyarországi kampányt a MET kezdeményezésére a Magyarországi Európa Társaság, a Mérték Médiaelemző Műhely, a Milla (Egymillióan a magyar sajtószabadságért), a Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata, a CivilMédia, az Európai Újságírók Szövetségének magyar tagozata és a Magyar Újságírók Országos Szövetsége vezette.

Vízum koalíció

A MET tagja a  Koalíció a Vízummentes Európáért nevű nemzetközi együttműködésnek, amely a vízummentességet kívánja előmozdítani a Keleti Partnerséghez tartozó államok és Oroszország állampolgárai számára.

Az államapparátus megújítása

"Közigazgatási reform a visegrádi országokban: Tanulságok Fehéroroszország és Ukrajna számára"- A MET a cseh AMO  (Association for International Affairs) magyar partnere ebben a nemzetközi együttműködésben, amelynek célja, hogy a modern, hatékony és demokratikus értékeken alapuló közigazgatás kiépítéséhez a Keleti Partnerség két államában - a Visegrádi Alap támogatásával - hozzájáruljon. A projekt 2012 októbere és 2014 márciusa között tartott. A MET szervezésében 2013 áprilisában Budapesten jártak rövid tanulmányúton meghívott belarusz szakértők.