Brüsszeli képzés 2006-2007-ben

Brüsszeli képzés 2006-2007-ben

0 comments

A MET szervezésében Bakos Anita, Galambos Tamás, Miklós Bernadett, Romsics Gergely és Strausz Erzsébet vett részt a BruxInFo európai uniós tanfolyamain 2006 végén, illetve 2007 elején a Nemzeti Civil Alapprogram támogatásával. 

A jogászképzés programja

2006. november 28. kedd 

18.20    Indulás Budapest Ferihegy 1-ről a Wizzair járatával Brüsszel/Charleroi repülőtérre. 
A reptérről a résztvevőket busz szállítja a szálláshelyre.

2006. november 29. szerda

Helyszín: Palais de Residence (Brüsszel)

09.30    Tagként az EU intézményi labirintusban. A brüsszeli masinéria működése a gyakorlatban. (Nyitóelőadás)

11.00    EU-jövő alkotmány nélkül. Mi marad a több száz oldalból ? Merre tovább és hogyan? Van-e jövője az alkotmánynak, illetve milyen jövője van az Uniónak alkotmány nélkül ?
Előadó : A European Policy Center politikai elemzője

12.00        EU-piac működés közben. Kompetencia-megosztás a tagok és az EU-
intézmények között a gyakorlatban. Piacszabályozás, versenyszabályozás, ellenőrzés és szankciók. 
Előadó: Európai Bizottság Versenyjogi főigazgatóság munkatársa
 
13.00        Szendvics-ebéd a szeminárium helyszínén

Helyszín: a Magyar Köztársaság Állandó EU Képviselete

14.30    Magyar érdekek képviselete a gyakorlatban. Működés közben az állandó képviselet.
Előadó: a képviselet attaséja

15.30    EU jogalkotás a gyakorlatban. Hogyan működik az egységes piaci jogalkotásban illetékes EU állandó képviselők bizottsága, a COREPER I.? A szolgáltatási irányelv, mint konkrét példa a jogalkotási folyamat alakulására.
Előadó: a COREPER I. munkájában résztvevő magyar diplomaták 
     
16.30     „Hágai program”. A bel- és igazságügyi együttműködés mélyítése az 
 Európai Unióban. Célok, lehetőségek, nehézségek. 
Előadó: a képviselet bel- igazságügyi referense

2006. november 30. csütörtök

Helyszín: az Európai Unió Bírósága (Luxemburg) 

05.00        Indulás Brüsszelből (bérelt busszal)
08.30        Bejelentkezés az Európai Bírósághoz
08.45-09.15     Tájákoztató a délelőtti tárgyalás főbb témáiról
09.30        Részvétel az Európai Közössége Bírósága tárgyalásán.
11.00        EU bíróság működése a gyakorlatban. Tájékoztató a napi tevékenységről
és működési feltételekről.
13.00        Ebéd a Bíróság éttermében
14.30        Találkozás a Bíróság magyar tagjaival, munkatársaival 
15.30        Találkozás az Európai Bíróság fordítószolgálatának vezetőivel
17.00        Rövid vezetett városnézés Luxembourgban

2006. december 1. péntek

Helyszín: az Európai Parlament  (Brüsszel)

10.00    Látogatás az EP épületébe, ismerkedés az EP napi tevékenységével
„Amikor a labda a parlament térfelén van”. EP-jogalkotási szerepvállalás a gyakorlatban. (Találkozó magyar EP-képviselőkkel)

Helyszín: a T.Com brüsszeli érdekképviseleti irodája
12.00    Lobbizás az EU intézményeknél a brüsszeli hétköznapokban. Módszerek, eszközök, tapasztalatok a gyakorlatban.
Előadó: a brüsszeli iroda vezetője
        
13.30        Ebéd 
14.30        Kurzus-zárás

Délután:    Szabad program
19.30        Indulás busszal a Brussels/Charleroi repülőtérre.
23.50        Érkezés Budapest Ferihegy 1. repülőtérre

ADÓZÁS ÉS VERSENYSZABÁLYOZÁS

Program

2007. FEBRUÁR 22.

Délelőtt

Residence Palace, konferencia-központ a brüsszeli EU-negyedben.

Nyitó előadás
Tájékozódás és lobbizás a brüsszeli EU-dzsungelben. Szempontok, feltételek, mozgástér.
Gyakorlati terepismeret.

A nemzeti és az uniós hatáskörök megkülönböztetése az egységes piaci verseny szabályozásában.
EU törekvések és eszközök a versenyt torzító piaci viselkedés ellenőrzésére, keretek között tartására, szankcionálására.
Előadó: az Európai Bizottság Versenyjogi Főigazgatóságának munkatársa

Támogatások ellenőrzése az Európai Unióban.
Előadó: az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) munkatársa

Délután

Látogatás az Európai Bizottság központi épületébe (Berlaymont), találkozás az adóügyi
biztos kabinetjének tagjaival
Az uniós szinten harmonizált adópolitika jellemzői és határai. Bizottsági törekvések, tagállami
korlátok.
Előadó: az adóügyi biztos kabinetjének szakértője

Egyablakos áfa, és egységesített vállalati nyereségadó-alap számítás.
Előadó: az adóügyi biztos kabinetjének szakértője

Az iparűzési adó és az EVA jelene és lehetséges jövője.
Előadó: az adóügyi biztos kabinetjének szakértője

2007. FEBRUÁR 23.

Délelőtt
Látogatás az Európai Bizottság Belső piaci főigazgatóságára
A közbeszerzés EU-szintű szabályozása: prioritások, törekvések, eszközök és ezek viszonya a
nemzeti szinten alkalmazott rezsimekhez. A rendszer reformja.
Előadó: a tőigazgatóság munkatársa

Látogatás egy brüsszeli nemzetközi ügyvédirodába
Üzleti érdekérvényesítés peres úton. Mikor érdemes, hogyan érdemes, kiken keresztül érdemes.
Tapasztalatcsere.

Délután
Látogatás a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz rendelt Állandó Képviseletére
Magyar érdekek érvényesítése az EU-döntéshozásban. Tájékozódás a Képviselet munkájáról.
Találkozás a Képviselet versenyjogi kérdésekben érintett diplomatáival

Látogatás az Európai Parlamentben
Adójogi reformtörekvések és az Európai Parlament.
Találkozó magyar európai parlamenti képviselőkkel

Beszámoló

A Magyarországi Európa Társaság által a Nemzeti Civil Alapprogramtól nyert pályázati forrás hat ember számára tette lehetővé, hogy részt vegyenek a BruxInFo három különböző EU-ismereti tanfolyamán. Ezek a 3 napos kurzusok elmélyítették addigi uniós tudásunkat. Választ kaptunk olyan kérdésékre, amelyek az európai uniós tantárgyak elméleti elsajátítása közben merültek fel bennünk: Milyen az EU hétköznapi működése? Hogyan festenek a tankönyvben leírtak mozgás közben? Mi a  közösségi szakpolitikák logikája? A tagországokkal szembeni elvárások mibenléte? Az EU témákban való lobbizás technikája? Az EU támogatások megpályázásának menete, elnyerésüknek feltételrendszere? Mik a brüsszeli szervezetek európai uniós tapasztalata? 
A regionális lobbizás című kurzus három napja alatt betekintést nyertünk  a helyszínen azon feltételek, körülmények közé, amelyek szervezetek és vállalatok közvetlen brüsszeli érdekképviseletének felállításával függnek össze. Előadások, látogatások és közvetlen tapasztalatcserét célzó eszmecserék révén mód nyílt a saját iroda előnyeinek és következményeinek, lehetséges hozadékának és várható terheinek, kapcsolódó gyakorlati teendőinek a számbavételére. Egyúttal rövid helyszíni betekintést kaptunk az egyik legfontosabb témakör, az uniós kohéziós politika várható alakulásába, valamint regionális lobbizásnál működési terepnek tekinthető legfontosabb intézményi szereplők elérhetőségébe, a velük való együttműködés fontosabb szempontjaiba. Látogatást tettünk az Európai Unió fontos intézményeiben, úgymint az EU Régiók Bizottságán; az Európai Parlamentben; a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz rendelt Állandó Képviseletén vagy a lobbizás szempontjából olyan fontos intézmények képviseletén, mint a Nyugat-dunántúli Régió, Délkelet-Anglia és a spanyol Valencia Régió brüsszeli irodájában. Az adózás és versenyjog című szakmai úton a résztvevők közvetlenül az illetékesektől tájékozódtak az európai uniós adópolitika és versenyszabályozás prioritásairól, lehetséges beavatkozási eszközrendszeréről. A résztvevők személyesen is találkozhattak olyan diplomatákkal, uniós alkalmazottakkal, főállású brüsszeli lobbistákkal, akik napi tevékenységét a témába vágó EU-ügyek kezelése tölti ki. A program alkalmat adott annak felmérésére, hogy mi mindenre is terjed ki az európai uniós játéktér, üzleti szempontból kik a meghatározó szereplői, ők a mindennapokban miként végzik munkájukat, és miként lehet tájékozódni tevékenységükről, üzleti szempontból megszűrt aspektusaikról, vagy akár arról is, hogy hogyan lehet hatni rájuk. Mindeközben látogatást tettek az Európai Bizottság központi épületében, ahol találkozhattak az adóügyi biztos kabinetjének tagjaival; az Európai Bizottság belső piaci főigazgatóságán; a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz rendelt Állandó Képviseletén, továbbá az Európai Parlamentben. Az európai jogi tanulmányút az európai jog sajátosságaira, az európai jogalkotási gyakorlatra, az európai alkotmány jövőjére, az egységes belső piac működésére és az európai jogintézmények mibenlétére világított rá. A kurzus résztvevői meglátogatták a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz rendelt Állandó Képviseletét, az Európai Parlamentet,  továbbá részt vettek egy bírósági tárgyaláson a luxemburgi székhelyű Európai Unió Bíróságán, ahol találkozhattak a Bíróság magyar munkatársaival.
Összességében mindegyik kurzus tágította uniós ismereteinket, hasznosítható, gyakorlati tapasztalatokat adott, kézzelfoghatóvá tette az európai intézmények működését - egyben új, személyes kapcsolatokat építethettünk ki brüsszeli tisztviselőkkel és döntéshozókkal, illetve a tanfolyamokon részt vevő, hasonló érdeklődésű magyar civil szervezeti tagokkal.

Budapest, 2007. május 22.

Készítette: Miklós Bernadett 

2007 feb 22
2007 feb 23
Európai Mestermunkák

A Magyarországi Európa Társaság könyvbemutatója.

Megkezdődött "A magyarok bemenetele" című vitasorozat a Magyar Politikatudományi Társaság Európai Politikai Szakosztálya és a Magyarországi Európa Társaság szervezésében 2007. február 26-án, hétfőn 17.30-kor a Merlin Színházban.

Folytatódott "A magyarok bemenetele" című vitasorozat a Magyarországi Európa Társaság  és a Magyar Politikatudományi Társaság Európai Politikai Szakosztálya szervezésében 2007. április 10-én, kedden 17.30-kor a Merlin Színházban.

Hegedűs István, Koller Boglárka, Jürgen Dieringer, Molnár Anna

A Balti-tengeri Régió Stratégia bevezetése után az Európai Unió egy új, a dunai régióra vonatkozó makroregionális stratégia kidolgozásán dolgozik.  E térség részeként és az EU jövőbeli soros tanácsi elnökeként Magyarország döntő szerepet kíván játszani az új elképzelés megvalósításában.

Bárd Petra, Paczolay Péter, Szuly Kinga

Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke tartott előadást Szükség van-e új alkotmányra? címmel 2010. szeptember 27-én.