Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

Az euró bevezetéséről: Ne engedjünk a 2010-ből!

A Magyarországi Európa Társaság növekvő aggodalommal figyeli a kormány elbizonytalanodását: az euróbevezetés egy ízben már elhalasztott, majd 2010-re kitűzött céldátumának „lebegtetését” és ezzel egyidejűleg a politikusok költségvetés-politikai érvelésében veszélyesen terjedő populizmust.

A nyilvánosan kijelölt időpont és az egységes európai valuta átvételéhez vezető konvergenciaprogram immár másodszori sutba dobása hosszú időre hiteltelenné teheti a magyar gazdaságpolitikát a lakosság és a vállalatok szemében, bel- és külföldön egyaránt.

Az elmúlt idők hibás, osztogató politikáját leplező, „autópályát vagy eurót” típusú álkérdések hamis dilemmák elé állítják a gyanútlan, nem kellően informált állampolgárokat. Az Európai Unió a főként infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztésekre fordítható kohéziós támogatásokat éppen azért nyújtja a kevésbé fejlett tagállamoknak, hogy az államháztartási hiány előírt leszorítása mellett is folytathatóak legyenek ezek a nagyberuházások. Ha az euró bevezetése a súlyosbodó államháztartási deficit miatt a távoli jövő ködébe veszne, a kohéziós támogatásokat végső soron megvonhatnák, a külföldi befektetések megritkulnának, s mi itt maradnánk értéktelenedő „nemzeti valutánkkal” és meg nem valósult autópálya-terveinkkel egyetemben.

A MET ezért azt sürgeti, hogy a 2006-os költségvetésről szóló vitában a parlamenti pártok a konvergenciaprogramba foglalt deficittervet tiszteletben tartó, takarékos büdzsét fogadjanak el, elindítva az ehhez szükséges reformokat is. Emellett indítványozzuk, hogy az Országgyűlés emelje törvényerőre a konvergenciaprogramban rögzített deficitcsökkentési ütemtervet, elejét véve annak, hogy a versengő pártok a 2006-os és a 2010-es választások során költségvetési túlköltekezésbe hajszolják egymást.

A korlátok közé szorított állami költekezés és az euróövezetbe való mielőbbi belépés nem brüsszeli diktátum és nem is önmagában vett gazdaságpolitikai cél, hanem a magyar gazdaság tartós fellendülésének, életkörülményeink tartós javulásának elengedhetetlen feltétele. Az egységes európai valuta ráadásul kézzelfoghatóvá tenné a magyarok számára európaiságukat.
Ne szalasszuk el a történelmi esélyt!

Budapest, 2005. október 11.

A Magyarországi Európa Társaság és partnerei - mint a varsói székhelyű think tank, a WiseEuropa vezette "Euritage" konzorcium tagjai - esszéíró pályázatot hirdettek magyarországi diákok és egyetemi hallgatók számára 20
Hegedűs István nyilatkozott a Klubrádiónak a Fidesz és európai pártcsaládja viszonyáról 2017. május elsején.
Végh Zsuzsanna az Europa-Universität Viadrina-n, Frankfurt-an-der-Oder-ben adott adott elő 2017. július 4-én a jelenlegi magyar belpolitikai helyzetről, a civil törvényről és az ún. "lex CEU"-ról. A beszélgetésre a Viadrina Institut für Europa-Studien (IFES) szervezésében került sor.
Megszorongatott Navracsics
Csak látszólag esett túl a nehezén a brüsszeli meghallgatás abszolválásával Navracsics Tibor. Uniós biztosként egykori főnökével szemben kell majd közreműködnie a magyarországi jogállamiság helyreállításában.
A Magyarországi Európa Társaság nyílt levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez 2017.