Az Európai Unió strukturális támogatásai és annak hatása Portugáliában a csatlakozástól napjainkig

CímAz Európai Unió strukturális támogatásai és annak hatása Portugáliában a csatlakozástól napjainkig
Közlemény típusaFolyóirat cikk / Journal Article
Év / Year2009
SzerzőkCzuriga, Eszter
Újság / JournalGrotius
Publikálás dátuma / Date Published09/2009
Kulcsszavak / KeywordsPortugàlia
Összefoglalás

Portugália, a kontinentális Európa legnyugatibb állama, 1986-ban vált az Európai Közösségek tagállamává egy másik dél-európai országgal, Spanyolországgal együtt. "Régi tagállamként" Portugália immár 23 éve élvezheti az Európai Unió regionális támogatásai által nyújtott előnyöket, mivel csatlakozása óta három Közösségi Támogatási Keret (röviden: KTK) lehetőségeivel is élhetett a strukturális alapok forrásaiból. A 2007-ben kezdődött, újabb hétéves periódust átfogó időszak során az Európai Unió a kohéziós politika reformja következtében a Nemzeti Stratégiai Referencia Keretre (röviden: NSRK) építve nyújt támogatásokat Portugáliának. Portugáliát gyakran a régi kohéziós országok1 egyik mintapéldájaként emlegetik.

 

Az ország fejlődésében bekövetkezett eredményekben ugyanakkor Portugália egyes régiói nem osztoznak egységesen. Az ország fejlődése sem folyamatos és nem hozta magával valamennyi régió felzárkózását, egyes esetekben még bizonyos fokú lemaradás is tapasztalható egy-egy időszakon belül. Portugáliában az Európai Közösségekhez történt csatlakozás után, valamint az első és a második Közösségi Támogatási Keret időszaka alatt jelentős konvergenciafolyamat érvényesült az ország európai fejlettségi átlaghoz történő felzárkózása terén. Az euró bevezetésével ugyanakkor az ezredfordulót követően stagnálás következett be és a folyamat divergenciába hajlott át a harmadik Közösségi Támogatási Keret idején. Ez a folyamat még most sem fordult vissza, s a portugál egy főre jutó GDP továbbra is jóval az európai uniós átlag alatt van. Mindez annak ellenére alakult így, hogy Portugália – mint az Európai Unió regionális politikájának egyik legnagyobb kedvezményezettje – lassan majdnem negyedszázada kapja a strukturális támogatásokat, amelyek éppen az ország felzárkózását, az országon belüli kohézió megteremtését segítenék elő. A strukturális alapok 2007-ben megkezdődött, negyedik támogatási időszaka alatt Portugália területének nagy része, a lakosság 71,6 százaléka még mindig a legfejletlenebb régiók számára kialakított konvergencia célkitűzés alá tartozik [European Commission (röviden: EC) Regional Policy, 2006a].

Milyen eredményekkel és hatással jártak a strukturális támogatások Portugáliában? Mennyiben befolyásolják a strukturális támogatások Portugália fejlődési folyamatát és hogyan mérhető a strukturális támogatások hatása a portugál fejlődésben? Többek között ezekre a kérdésekre próbál választ adni a tanulmány.

Webcímhttp://www.grotius.hu/publ/displ.asp?id=SWMUCN