Végre határozottan foglalt állást az Európai Parlament!

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata* a 7. cikkelyes eljárás megindításáról

 

Az Európai Unió alapszerződésének 2. pontja leszögezi: „Az unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogai – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és férfiak egyenlőségének társadalmában”. A Magyarországi Európa Társaság álláspontja szerint az uniós tagság legfőbb előnye ezen értékek hazai érvényesülésének garanciáiban rejlik.

2018. szeptember 12-én az Európai Parlament igen nagy többséggel - köztük a Fidesz politikai családjához tartozó európai néppárti képviselők zömének voksaival - megszavazta a Sargentini-jelentést, amely megállapítja, hogy az Orbán-kormány politikájának következményeként Magyarországon fennáll a 2. cikkben felsorolt uniós értékek súlyos megsértésének kockázata. Ezzel megindult a szerződés 7. cikkelye szerinti eljárás az Orbán-kormány ellen. A következő fázisban az ügy az EU Tanácsának asztalára kerül, lehetőséget kínálva arra, hogy a kormány végre visszatérjen a párbeszéd politikájához uniós tárgyaló-partnereivel, és itthon is megteremtse a konszenzuskereső politika új színtereit. Ha azonban a helyzet nem változik, a magyar kormány uniós szavazatának felfüggesztésével és más szankciókkal néz szembe.

A Sargentini-jelentés 12 fejezetben, tételesen veszi sorra, hogy 2010 óta a Fidesz-KDNP kormány miként ért el a mai helyzetig, amikor az uniós értékeket rendszerszintű veszélyek fenyegetik Magyarországon. Ez az állapot nemcsak a magyarok, mint uniós állampolgárok érdekeit sérti, és jövőbeni boldogulásuk esélyeit rontja, hanem aláássa az EU-tagállamok kölcsönös bizalmon alapuló együttműködését is. Az igazságszolgáltatás és a médiahatóság függetlenségének csorbításától kezdve a hazai és uniós közpénzek felhasználásának átláthatatlanságáig, a választási rendszer eltorzításától kezdve a menekültügyi szabályozás elembertelenítéséig, a kisebbségi és az egyesülési jog korlátozásán, a vallás– és tanszabadság akadályozásán át a szociális jogok megnyirbálásáig terjed a jelentésben elemzett anomáliák katalógusa. Mindezt számos nemzetközi szervezet vizsgálata és a kormány által végre nem hajtott bírósági ítéletek hosszú sora támasztja alá.

A Magyarországi Európa Társaság üdvözli, hogy az EU intézményei végre érdemben foglalkoznak a jogállamiság és más uniós értékek magyarországi érvényesülésének akadályaival. A MET meggyőződése szerint ez az eljárás is hozzásegíthet ahhoz, hogy Magyarország visszaforduljon a Putyin-féle önkényuralmi rezsimhez vezető zsákutcából, és hogy az Európai Unió súlyos közös problémáira mihamarabb értelmes és konstruktív közegben születhessenek megoldások. Felszólítjuk az Orbán-kormányt, hogy sürgősen korrigálja politikáját a Sargentini-jelentésben foglaltak szerint, megelőzve a 7.cikkelyes eljárás szankciós szakaszát, valamint a politikai konfliktusok eszkalálódását itthon és az EU-ban.

 

2018. szeptember 13.

 

*Az állásfoglalást 27 támogató szavazattal fogadta el a MET. A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével.

 

A nyilatkozat NÉMET nyelven ITT olvasható.