Szolidaritás a lengyel tiltakozókkal

A Magyarországi Európa Társaság támogat minden lengyel polgárt, aki tiltakozik a varsói kormány legutóbbi demokrácia-korlátozó intézkedései ellen. 

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata. A nyilatkozat lengyelül itt olvasható.

A Jog és Igazságosság Párt (PIS) által vezetett kormány a saját uralma alá igyekszik hajtani az alkotmánybíróságot és a közmédiát. Mindez súlyos aggodalomra ad okot.

A PIS érvényteleníteni próbálja az előző parlament által jelölt öt alkotmánybíró mandátumát – nemcsak azt a két személyét, akiknek a jelölése vitatható módon történt, hanem azét a háromét is, akiket teljesen törvényesen választottak meg -, a testületet pedig saját jelöltjeivel kívánja feltölteni. Ráadásul oly módon változtatják az alkotmánybíróság működési szabályait, hogy gyakorlatilag megfosztják azt a kormány alkotmányos ellenőrzésére szolgáló eszközöktől.

A közmédia vezetőit viharos gyorsasággal váltották le, közvetlen kormányzati irányítás alá helyezve az intézményt. A PIS arra hivatkozik, hogy csupán független médiát akar létrehozni, ám mivel – cinikus módon – a párt kommunikációs tanácsadóját tették meg a köztévé vezetőjének, napnál világosabb, hogy a párt a közmédia teljes bekebelezésére tör.

A kormányzó hatalom ellenőrzésére hivatott két fő intézmény – az alkotmánybíróság és a média – megrendítése volt Magyarországon is az első két lépés a liberális demokrácia szisztematikus felszámolásához vezető úton. Közvetlen tapasztalatunk indít minket arra, hogy fokozott érzékenységgel reagáljunk  a másutt felbukkanó hasonló tendenciákra. Így teljesen elfogadhatatlannak tartjuk azt az agresszív és nacionalista hangnemet is, amellyel a lengyel kormány a „ külföldről” érkező bírálatokra reagál, ide sorolva az európai intézmények képviselőit és más uniós tagállamok politikai szereplőit is.

A Magyarországi Európa Társaság egyetért azzal, hogy az Európai Bizottság vizsgálatot indít a jogállamiság lengyelországi helyzetével kapcsolatban. Felszólítjuk a többi releváns nemzetközi intézményt is - különös tekintettel az Európa Tanácsra és az EBESZ-re -,hogy határozottan álljanak ki az általuk képviselt értékekért, amelyek betartását egyébként csatlakozásakor Lengyelország is önként vállalta.

A hatalom ellenőrzésére szolgáló fékek és ellensúlyok rendszerének aláásása ellentétes az Európai Unió elveivel és értékeivel. Betartásuk és védelmük elengedhetetlen az EU valamennyi tagállamában, köztük Lengyelországban és Magyarországon is. Megszegésük esetén – bárhol forduljon is elő – az uniós intézményeknek határozott intézkedésekkel kell válaszolniuk.

Minden tiszteletünk azoké a lengyeleké – különösen a jogászoké és újságíróké -, akik a PIS propagandájával és a téli hideggel dacolva kifejezték a kormány antidemokratikus lépéseivel való szembenállásukat. Példájuk ösztönzést nyújt a demokrácia híveinek Magyarországon is. Tekintettel arra, hogy a magyar és a lengyel kormány sajnálatos módon együttműködik a demokrácia meggyengítésében, a két ország demokráciaszerető polgárainak különösen segíteniük kell egymást.

2016. január 17.