Hagyjon fel a kormány a puccsszerű alkotmányozással!

Orbán Viktor és kormánya kétharmados parlamenti többségével visszaélve, a puccsszerű alkotmányozás újabb hullámával a magyar alkotmánybíróság által megsemmisített számos törvényt akar alkotmányos szintre emelni. A Fidesz-KDNP olyan antidemokratikus, az európai, sőt, univerzális értékeket sértő törekvéseket kíván örökre bebetonozni, amelyeket éppen az európai intézmények nyomására vont nemrég kényszerűen vissza. Ezzel szabadságjogaiktól fosztja meg a magyar polgárokat, egyszersmind újból szembemegy a nemzetközi közélet jogainkat védő demokratikus szereplőivel. 

A család fogalmának diszkriminatív meghatározása, a hajléktalanok kriminalizálása, az egyházak elismerésének pártpolitikai szempontok szerinti korlátozhatósága, az alkotmánybíróság jogértelmezési kereteinek szűkítése, az államilag támogatott egyetemisták röghöz kötése és ezzel a szabad munkavállalás jogának durva korlátozása, a választásokon résztvevők közötti esélyegyenlőség csorbítása ráadásul megint egyéni indítvány formájában kerül a parlament elé. A tervezett lépések és a minősíthetetlen eljárás okkal váltott ki negatív visszhangot az EU-ban és másutt. Nem lepődhetünk meg az európai közvélemény felháborodásán, a nemzetközi sajtó példa nélkül álló, kemény hangvételű cikkein, a meghatározó külföldi politikusok által kifejezett aggodalmakon és figyelmeztetéseken. A kormányzat most már valóban a tűzzel játszik: Magyarország szavazati jogának felfüggesztése az Európai Unió Tanácsában, illetve az uniós támogatások megvonása határozottan és félreérthetetlenül felmerült. 

A hazai demokratikus politikai erők, számos civil szervezet és szakértő tiltakozása, valamint a nemzetközi kritikák ellenére lezavart rapid törvényalkotás fokozza a politikai feszültséget az országban és Magyarország elszigeteltségét a világban. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy a magyar állampolgárok erre a politikai kurzusra adtak felhatalmazást a kormányzatnak. A Fidesz-KDNP szövetség nem tanult az elmúlt három esztendőből: a magyar politikai rendszer megítélése olyan országok berendezkedésével vetekszik, amelyekben az emberi jogok korlátozása, a demokratikus alapértékek megsértése egy szűk elit hatalmának biztosítását szolgálja. Ne engedjük, hogy a Fidesz-KDNP a jogállam teljes leépítésére használja hatalmát, és Európa jogosan bélyegezze meg az antidemokratikussá vált Magyarországot! Akadályozzuk meg, hogy Magyarország végleg hátat fordítson Európának!

Magyarországi Európa Társaság

2013. március 10.