A magyar kormányzat magatartásáról és az európai integráció elmélyítéséről

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata a magyar kormányzat magatartásáról és az európai integráció elmélyítéséről

A Magyarországi Európa Társaság üdvözli az Európai Tanács 2011. december 8-9-i ülésén megszületett egyezséget. Úgy gondoljuk, hogy az európai adósság- és hitelválságot enyhítő azonnali tűzoltásra, pénzügytechnikai intézkedésekre és hosszabb távú reformokra egyaránt szükség van. Ezért értékeljük azokat az erőfeszítéseket, amelyeket az európai politikai elit német-francia vezetéssel a krízis feloldása érdekében tesz. 

Rendkívül biztató, hogy az új megállapodás nem osztja fel formálisan az Európai Uniót az eurózónán belüli és azon kívüli körökre, ami a közép-európai tagállamok határozott álláspontjának és a lengyel kormány Európa-barát retorikájának is köszönhető. Ebben a helyzetben különösen meghökkentő és érthetetlen a magyar miniszterelnök zavaros viselkedése. Az először kimondott „nem”, majd a magyar parlamenti döntéssel takaródzó „talán” a tényleges másod-, sőt, harmadosztályú tagság rémképét vetíti előre. A mindinkább euroszkeptikussá váló mentalitás, Orbán Viktor tétovasága rendkívüli aggodalmakat kelt bennünk azzal kapcsolatban, vajon merre kívánja vezetni kétharmados többsége birtokában a kormány a magyar társadalmat: a többi uniós tagországgal való szoros együttműködés, az Európai Unió centrumának irányába, vagy ellenkezőleg, a kontinens perifériájára, az elszigetelődésbe. 

Az euró az európai egységgondolat legkézzelfoghatóbb szimbólumává vált. Mindannyiunk érdeke, hogy az egységes európai pénznem stabil fizetőeszköz legyen a lehető legtöbb uniós tagállamban, így minél előbb Magyarországon is, illetve erős valuta maradjon az egész világon. Ennek érdekében szükség van az európai gazdasági kormányzás megerősítésére, a tagállami gazdaságpolitikák racionalitásának garantálására és ellenőrizhetőségére, a gazdasági növekedés biztosítására és a versenyképesség növelésére az eurózónán belül és kívül egyaránt. Egyetértünk azzal, hogy a szorosabb politikai és gazdasági integrációt kívánó tagállamokat ne akadályozhassa meg az előremenetelben néhány habozó, euroszkeptikus ország. Mindazonáltal rendkívüli módon sajnáljuk, hogy a brit kormányfő izolációs politikát folytatott Brüsszelben.  

Az új szerződést kidolgozó konferencia ugyanakkor az európai megújulás nagy esélyét jelenti. Az európai szintű gazdaságpolitikai együttműködés, a költségvetési fegyelem és a monetáris politika megerősítése ugyanis az Európai Unió demokratikus döntéshozatalának nem a meggyengítését, hanem a kiterjesztését hozhatja magával. A kormányközi alkudozás még nem európai kormányzás! Csak olyan intézményi reformokat szabad elfogadni, amelyek az Európai Bizottság és az Európai Parlament szerepének erősítésével biztosítják egyrészt az összeurópai szemlélet fennmaradását, másrészt az aktív állampolgári részvétel lehetőségét. A válság szülte kényszer ráadásul alkalom lehet olyan régóta húzódó reformelképzelések megvalósítására, mint a tagállami befizetésektől függő európai költségvetés mind inkább saját bevételi forrásokra alapozása, illetve a pártversenyt az európai polgárok számára láthatóbbá tévő európai választási reform felgyorsítása. 

Bízunk abban, hogy Magyarország nem marad ki az európai megújulást célzó közös erőfeszítésekből és a magyar Országgyűlés felhatalmazást ad a kormánynak, hogy részt vegyen az új szerződés kimunkálásában.

Budapest, 2011. december 10-12.

A nyilatkozatot támogatták 18-en, tartózkodtak 22-en, ellene szavazott 9 fő.