Magyarország nemzetközi kapcsolatairól

A Magyarországi Európa Társaság álláspontja szerint a 21. század megváltozott viszonyai között elengedhetetlen a Magyar Köztársaság nemzetközi politikai törekvéseit kifejező külkapcsolati stratégia kidolgozása.  

Mi olyan szemléletű "külpolitikai doktrína" elfogadását támogatnánk, amely Magyarországnak, az Európai Unió és a NATO tagállamának  a közös európai kérdések megvitatásában kezdeményező és aktív szerepet szán, egyben kiáll az Egyesült Államokkal való - értékalapú - szövetség mellett. Olyan koncepcióval értenénk egyet, amely a nemzeti érdekvédelem egyoldalú hangoztatásával szemben az egységesülő Európa politikai dimenziójának kiterjesztését, többek között világpolitikai mozgásterének növelését szorgalmazza. Olyan összeurópai szemléletű megközelítést tartanánk helyesnek, amely az EU belső működésében az intézményi döntéshozatal hatékonyságának és demokratizmusának egyidejű erősítését, ugyanakkor az európai nyilvánosság fejlődését és az európai polgárok, így a magyarok európai identitásának megszilárdulását tekintené - hosszú távon is - célnak.  
 
Az új stratégiai dokumentumnak tükröznie kell a közép-európai régióban a rendszerváltások óta bekövetkezett rendkívüli változásokat, illetve annak a korábban ismeretlen tág cselekvési lehetőségnek a felismerését, amit a kisállami létből és a nagyhatalmi érdekszférákból kitörve az euro-atlanti szervezetek tagjaként ma Magyarország élvez. Dinamikus és racionális politizálással az ország a globális folyamatok egyik alakítójává válhat!
 
Felfogásunk szerint a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolataiban, beleértve a közvetlen szomszédságpolitikát is, sem a felfokozott küldetéstudatos, sem az értékmentes "reálpolitikai" gondolkodásmód nem lehet követendő hagyomány az egyes kormányzatok magatartásában. Földünk különböző térségeihez fűződő viszonyrendszerünket alapvetően emberi jogi kiindulópontból kell kialakítani. A félig vagy teljesen diktatórikus berendezkedésű országok demokratizálódását és a világgazdaságba való, kölcsönös előnyöket biztosító integrálódását támogatnunk kell - méretüktől és befolyásuktól függetlenül. 

A Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatairól szóló viták során - a jelenlegi belpolitikai helyzet ellenére is - érdemes minél szélesebb konszenzusra törekedni a jelentős politikai erők, az érintett civil szervezetek és az állampolgárok körében. Mindazonáltal könnyen bekövetkezhet, hogy egy markáns elképzeléseket tartalmazó szövegtervezetet eltérő ideológiájú politikai tömörülések és társadalmi csoportok nem támogatnának. Véleményünk szerint ez plurális demokráciában egyáltalán nem tragédia - számos országban  polemizálnak egymással nyilvánosan különféle nemzetközi politikai koncepció hívei és képviselői. A Magyarország helyét a világban kijelölő stratégia esetében éppen az óvatos semmitmondás taktikáját ellenezzük a leghatározottabban.
 
Budapest, 2007. október

* A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével.