Európának szüksége van alkotmányra! Legyen összeurópai népszavazás!

Amitől hetek óta tartottunk, bekövetkezett: a francia és a holland polgárok többsége az Európai Unió alkotmányának elfogadása ellen szavazott. Társaságunk keserű hangulatban fogadja el a két népszavazás eredményét.

A „nem” szavazatok győzelmének okai nyilvánvalóan szerteágazóak. Úgy véljük, hogy a kampányokban túl kevés szó esett az alkotmány újításairól, az uniós döntéshozatal reformjáról, az egységesülő Európa jövőjéről, különösen arról, hogy a kibővült Európai Unió mindenekelőtt új politikai esélyeket és gazdasági lehetőségeket teremtett tagállamai számára. Nem sikerült meggyőzni a szavazókat arról, hogy az alkotmány minden korábbi alapvető európai dokumentumhoz képest demokratikusabb módon, az Európai Konventben; nemzeti és európai parlamenti képviselők közreműködésével született meg. Az „igen” tábor vereségét - sok más tényező mellett - leginkább a nagyobb részt Európa-barát elitek és a velük szemben bizalmatlan társadalmi rétegek közötti kommunikációs távolsággal magyarázhatjuk. A tanulságok levonását itt érdemes elkezdeni!

A közös európai eszme híveinek önbizalmát természetesen megtépázta az egyértelmű kudarc. Úgy gondoljuk, hogy a franciák és a hollandok számára is európai perspektívában vetődtek volna fel a kérdések, ha az Európai Unió összes polgára összeurópai szinten, egyszerre dönthetett volna az alkotmányról. Javasoljuk az európai állam- és kormányfőknek, elsősorban a magyar miniszterelnöknek, hogy kezdjék meg a tárgyalásokat az európai szinten lebonyolítandó új referendumról az alkotmány I-25. cikkében kidolgozott kettős többség elvének megfelelően.

Magabiztosságunk visszanyerését és az európai alkotmány elfogadását segítendő a Magyarországi Európa Társaság az alkotmány I-47. cikk (4) bekezdésének szellemében aláírás-gyűjtésbe kezd. Várjuk mindazok csatlakozását, akik egyetértenek az összeurópai népszavazás tervével, valamint jelmondatunkkal: Európának szüksége van alkotmányra!

A szimbolikus akció sikeres megvalósítása érdekében Európa-szerte együtt kívánunk működni az egységesülő Európa eszméjét képviselő és az alkotmány ügyét támogató politikai csoportokkal és civil szervezetekkel.

Budapest, 2005. június 7.

* A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével.

** A szöveg eredetileg tartalmazta „a 2005. június 16-17-i brüsszeli csúcstalálkozójukon” kitételt.