Taggyűlések 2013

JEGYZŐKÖNYV a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése

2013. október 28-án,

Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11.

Megjelent: Bakos Anita, Birizdóné Mislai Ildikó, Boros Tamás, Bördős Éva, Galambos Rita, Jerzy Celichowski, Csákó Mihály, Fóti Tamás, Hegedűs István, Kocsis Györgyi, Nagy Kata, Pap Enikő, Stahl Zsófia, Szuly Kinga, Takács Ildikó, Tosics Iván.

A 16 jelenlévő tag egyhangúan megválasztotta levezető elnöknek Csákó Mihályt, jegyzőkönyvezetőnek Takács Ildikót.

1. A 2012. évi közhasznúsági j elentés elfogadása

Bakos Anita, a Felügyelő Bizottság elnöke tájékoztatta a taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az elnökség beszámolóját, a MET tavalyi közhasznúsági jelentését és az FB határozata értelmében a beszámolót elfogadásra javasol j a.

A jelenlévő tagok az éves jelentést egyhangú szavazással elfogadták.

2. A 2014. évi tagdíj mértékének megállapítása

Hegedűs István az elnökség nevében javasolta, hogy jövőre továbbra is maradjon a 3000 forint vagy a10 euro tagdíj.

Az előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták.

3. A MET elnöksége 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

Az elnökség nevében Hegedűs István elnök előadta az írásban szétküldött éves elnökségi beszámolót.

A hozzászólásokat követően a taggyűlés a beszámolót egyhangúan elfogadta.

4. A tisztségviselők megválasztása Fóti Tamás a Jelölő Bizottság nevében ismertette a jelöltek névsorát az egyes posztokra. Megjegyezte, hogy elnök személyére nem érkezett jelölés, ezért helyben Hegedűs István jelölését javasolta, amelyet a jelenlévők egyhangúan elfogadtak. A rövid kampánybeszédek után lezajlott a titkos szavazás. Fóti Tamás a jelölő bizottság nevében, a szavazatszámláló bizottság jelentése alapján ismertette a titkos szavazás eredményét.

A tisztújítás eredménye:

A MET elnöke a következő évben Hegedűs István lett 15 támogató szavazattal, ellenszavazat nem volt, egy tag tartózkodott.

Alelnökök: Kocsis Györgyi 15 támogató szavazattal, Jerzy Celichowski 15 támogató szavazattal, ellenszavazat nem volt, egy-egy tag tartózkodott.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Bakos Anita: 15 támogató szavazat, Bárd Petra 15 támogató szavazat, Stahl Zsófia 15 támogató szavazat, egy-egy tag tartózkodott.

Zárás

A levezető elnök megköszöni a jelenlévők aktív közreműködését és további napirendi pont hiányában a taggyűlést berekeszti.

Budapest, 2013. október 28.

Hegedűs István

elnök

Csákó Mihály levezető elnök

Takács Ildikó jegyzőkönyv-vezető

magyar