Taggyűlések 2001

Jegyzőkönyv

készült a Magyarországi Európa Társaság taggyűlésén

Jegyzőkönyv-vezető: József Janka. A jelenlévő tagok létszáma: 15. Az ülés határozatképes.

Kriza Máté elnök megnyitja a gyűlést. Beszámol a MET bírósági bejegyzéséről és a bankszámla megnyitásáról. Értékelve a társaság eddigi tevékenységét, elfoglaltságára hivatkozva nem vállalja tovább az elnöki posztot.

Felmerül a kérdés, hogy legyen-e a vezetőség több mint három tagú. Tekintettel arra, hogy ez ellentétes lenne az alapszabállyal és a módosítás nem indokolt, a javaslatot a jelenlevők elvetik.

Az előzetes napirendnek megfelelően sor kerül az új vezetőség megválasztására titkos szavazással. A szavazatokat a jegyzőkönyv vezetője összeszámolja. Az eredmény egyhangúan: elnök: Hegedűs István, alelnökök: Éltető Andrea és Martin József. Mivel a társaságot az alapszabály szerint az elnök képviseli, a változást – az új székhellyel (Bp. 1052 Gerlóczy utca 11.) együtt - a Fővárosi Bíróságon be kell jelenteni.

Hegedűs István röviden felvet néhány ötletet, tevékenységi és pályázati lehetőséget – az Európai Unióval összefüggő kérdésekben, illetve más területeken. Véleménye szeint az új vezetőség munkája mellett a tagok saját érdeklődési körüknek – és kedvüknek – megfelelő kezdeményezéseik is ’felpörgethetik’ a társaság életét. Éltető Andrea elvállalja a tagok listájának frissítését, szétküldését. Felveti a honlap kérdését és egy esetleges internetes folyóirat indítását. A jelenlévők támogatják, hogy a honlap a www.kontextus.hu web-site alatt működjön. A honlapra társasági dokumentumok, a tagok listája, cikkek, tanulmányok kerülhetnének fel. Javaslatok kellenek majd a pontos névre, le kell ülni tisztázni a feltételeket, a fenntartás-felújítás kérdéseit és a technikai részleteket a kontextus képviselőjével.

Fáy Eszter vállalja, hogy civil szervezeteknek szóló kormányzati pályázati kiírásokra felhívja majd a figyelmet. Felmerül, hogy mások is kövessék a pályázati lehetőségeket, itthoniakat és külföldieket egyaránt. Bucsi Szabó Edit szerint a tagok, ha tehetik, ne csak munkahelyüket képviseljék különböző rendezvényeken, hanem a társaságot is. Hegedűs István felveti egy nemzetközi tanácsadó testület felkérését (az alapszabályra is hivatkozva). Ismert kutatók, újságírók, politikusak lennének a tagok, főleg külföldiek, mint a spanyol Molina del Pozo és a német Markus Meckel. Két magyar név is elhangzik: Balázs Péteré és Valki Lászlóé. Mindenki gondolkozhat további jelölteken.

Martin József javasolja a gyakoribb társasági találkozókat, akár kéthavonta, előadással egybekötve. Fáy Eszter javaslatára a jelenlevők megállapodnak minden második hónap utolsó szerdájában. A következő összejövetel március 28., szerda. A helyszínről és a témáról a vezetőség gondoskodik. Többen támogatják, hogy ismét legyenek – rendszeresen - vendégelőadók.

A taggyülés végén a jelenlevők többsége befizeti a 2001-re szóló tagdíjat.

Budapest, 2001. január 26.

Hegedűs István elnök József Janka jegyzőkönyvvezető

 

A Magyarországi Európa Társaság 2001. január 26-i taggyűlésén készült kiegészítő jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv-vezető: József Janka. A jelenlévő tagok létszáma: 15. Az ülés határozatképes.

A taggyűlés határozatai:

I. A jelenlévő tagok az előzetes napirendnek megfelelően új tisztségviselőket választottak, titkos szavazással. Az eredmény mindhárom esetben egyhangúan, ellenszavazat nélkül: Elnök: Hegedűs István, Alelnökök: Éltető Andrea és Martin József. Az alapszabály 6 § (3) szerint „a társaságot az Elnök képviseli”. A társaság képviselője mostantól tehát az új Elnök, Hegedűs István (Budapest, 1052 Gerlóczy utca 11.).

II. A jelenlévő tagok egyhangú döntéssel, ellenszavazat nélkül módosították az alapszabályt és megváltoztatták a társaság székhelyét. Az alapszabály 1. § (2) pontja ezentúl így hangzik: „A társaság új székhelye Budapest, 1052 Gerlóczy utca 11.”

 

Hegedűs István elnök József Janka jegyzőkönyv-vezető Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11. Budapest, 1022 Rókushegyi lépcső 3/b    

magyar