Taggyűlések 2002

Jegyzőkönyv
a Magyarországi Európa Társaság éves taggyűléséről 

Időpont: 2002. április 23. 

Jelenlévők: Bucsi Szabó Edit, Czuczor Kinga, Éltető Andrea, Fáy Eszter, Fügi Balázs, Fürtös Réka, Györkös Péter, Hegedűs István, Iván Gábor, Lovas Emese, Martin József, Szemlér Tamás, Szuly Kinga, Takács Ildikó (és Mustár)

Miután a taggyűlés az eredetileg kitűzött időpontban nem volt határozatképes, a meghirdetettnél fél órával később - az alapszabálynak megfelelően most már a létszámtól függetlenül - kezdődött meg az összejövetel. A megjelentek elfogadták az előzetesen írásban kiküldött napirend-javaslatot és megválasztották Fürtös Rékát jegyzőkönyv-vezetőnek. 

1. Hegedűs István elnök szóban kiegészítette az írásban szétküldött elnökségi beszámolót és javasolta, hogy a K&H Banktól várható támogatást a MET honlapjának fejlesztésére (új rovatok indítására, esetleg belső chat-room kialakítására), illetve mindenekelőtt egy (félállású) munkatárs felvételére fordítsa a társaság. Az elképzelést a jelenlévők támogatták. Többen azt az álláspontot képviselték, hogy lehetőleg MET-tag vállalja el ezt a feladat, ami elsősorban szervezést, pályázatok írását és nemzetközi kapcsolatok megteremtését foglalná magába. 

2. Az elnökség nevében az elnök felvetette, hogy a növekvő bevétel szükségessé teszi a pénzek elköltését megelőzően a szélesebb körű belső konzultációt. Javaslatára Czuczor Kinga elvállalta, hogy „pénzügyi ellenőrként” idejében véleményezze a társaság tervezett nagyobb kiadásait. Egyben megkérte Bucsi Szabó Editet, legyen a „kontrollőrtársa”, aki a felkérést szintén elfogadta.

3. Egy korábbi elnökségi ülés nyomán felvetődött az esetleges tagdíjemelés kérdése. Mivel a társaság alapszabálya a tagdíj összegét 1000 forintban határozza meg, annak emeléséhez alapszabályt kellene módosítani. Más kérdésekkel együtt erre a jövő évi taggyűlésen lehetne visszatérni. 2003. elejétől viszont a tagdíj mellett ezer forint „tagdíj-kiegészítést” is be kellene fizetni a társaság kasszájába. A jelenlévők az előterjesztést támogatták. 

4. A taggyűlés - egy brit állampolgár jelentkezése nyomán - megvitatta, hogy a MET-nek tagja lehet-e nem magyar állampolgárságú személy. A társaság szellemiségéből kiindulva és az alapszabály értelmezése alapján a megjelentek azt az egyöntetű következtetést vonták le, hogy „külföldiek” felvételének nincs akadálya: rájuk is a szokásos felvételi eljárás vonatkozik.

5. A társaság elnöke felvetette, hogy mivel a személyi jövedelemadó egy százalékát jelenleg a három éve működő közhasznú civil szervezeteknek lehet átutalni, érdemes lenne átgondolni, átalakuljon-e a MET közhasznú társasággá. Takács Ildikó vállalta, hogy áttekinti a hatályos jogszabályokat, majd megfogalmazza javaslatát. 

6. A megjelentek megvitatták azt a kérdést, hogy a MET tagszervezetként belépjen-e az Európa Mozgalom Magyar Tanácsába. Hegedűs István szerint a tagság nem jelentene semmilyen korlátozást a szervezet autonómiájára nézve, miközben az Európa Mozgalom tagszervezeteként itthon és külföldön több „nyüzsgésre” lenne lehetőség. A jelenlevők közül néhányan a magyarországi szervezet körülményességét kifogásolták, ezért felvetődött, kapcsolódhat-e a MET közvetlenül az európai központhoz. Fáy Eszter vállalta, hogy összegyűjti a szükséges információkat a European Movement tevékenységéről. 

7. A MET további terveiről beszélgetve felvetődött munkacsoportok és szekciók szervezésének lehetősége, illetve egyes kérdésekben „position paperek” kidolgozásának az ötlete. Többen támogatták azt az elképzelést, hogy a társaság némelyik rendezvényét egyetemeken tarthatná, együttműködve ottani tudományos csoportokkal és diákkörökkel. Györkös Péter indítványozta, hogy a MET megpróbálhatná beajánlani egyik 25 évesnél fiatalabb tagját az Európai Ifjúsági Konvent magyar delegációjába. 

8. A megjelentek közül többen kifejezték készségüket, hogy szívesen találkoznának egymással a szakmai rendezvényeken kívül is, de „szabadidő-programszervezőt” a taggyűlés végül nem választott. 

Budapest, 2002. május 7.

Fürtös Réka                                                                                     Hegedűs István 
jegyzőkönyv-vezető                                                                            a MET elnöke  
  s. k.                                                                                                      s. k.

magyar