Attitűdök, pártok és polgárok: európai parlamenti választások Magyarországon 2014-ben regionális és európai kontextusban

Attitűdök, pártok és polgárok: európai parlamenti választások Magyarországon 2014-ben regionális és európai kontextusban

0 comments

Meghívó

A Magyarországi Európa Társaság tisztelettel meghívja Önt az "Attitűdök, pártok és polgárok: európai parlamenti választások Magyarországon 2014-ben regionális és európai kontextusban" című nemzetközi konferenciájára.

A rendezvényt 2014. május 15-én, csütörtökön a Nyílt Társadalom Archívumban (OSA Archívum) tartjuk (cím: 1051 Budapest, Arany János utca 32.).
A programot itt olvashatja. A konferencián szinkrontolmácsolást biztosítunk.
Kérjük, regisztráljon a MET honlapján 2014. május 11-ig.
Budapest, 2014. április 29.

Hegedűs István a MET elnöke

Képek

Médiamegjelenések:

PROGRAM 

 • 9:00-9:30 Regisztráció
 • 9:30-9:40 Megnyitó - Hegedűs István
 • 9:40–11:00 Kerekasztal-beszélgetés: Magyarország tíz éve az Európai Unióban - pártok, polgárok, politikai és gazdasági trendek
 • Moderátor: Kónya Rita (a Euronews Hungary újságírója)
 • Résztvevők: Bárd Petra (a Közép-európai Egyetem jogtudományi tanszékének vendégoktatója, a Magyarországi Európa Társaság felügyelőbizottsági tagja), Hegedűs István (szociológus, a Magyarországi Európa Társaság elnöke), Kocsis Györgyi (újságíró, a Magyarországi Európa Társaság alelnöke), Martin József Péter (a Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatója, a Magyarországi Európa Társaság tagja)
 • 11:00 – 11:30 Kávészünet
 • 11:30 – 13:00 1. szekció: Demokratikusabb és euroszkeptikusabb lesz-e az új Európai Parlament?

Moderátor: Jerzy Celichowski (a Magyarországi Európa Társaság alelnöke)
Claudia Hefftler (a Kölni Egyetem ’Jean Monnet’ Politikatudományi és Európa-politikai Tanszékének tudományos munkatársa): Demokratikus legitimáció és az identitás problémái: sorsközösség vagy a közös érdekek uniója?
Jeffrey Stevenson Murer (a St. Andrews Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Iskolájának oktatója és a csoportos erőszak témaspecialistája): A politikai szélsőségesség gyökerei Európában

Daniel Smilov (a szófiai Centre for Liberal Strategies programigazgatója): Populizmus Közép-Európában

 • 13:00 – 14:30 Szünet
 • 14:30 – 16:00 2. szekció: Bővítés és csatlakozás egy évtizeddel ezelőtt: régi és új tagállamok az Európai Unióban

Moderátor: Koller Boglárka (a Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi és Politikai Tanulmányok Intézetének docense, a Magyarországi Európa Társaság tagja)
Jan Macháček (újságíró, a prágai Václav Havel Library igazgatótanácsának elnöke): Politikai változások a régebbi és a viszonylag új tagállamokban a „Big Bang” bővítés óta
Oľga Gyárfášová (szociológus, a pozsonyi Comenius Egyetem és az Institute for Public Affairs – IVO munkatársa): Euroszkepticizmus és populizmus kelet-nyugati összehasonlításban

Enyedi Zsolt (a Közép-európai Egyetem Politikatudományi Tanszékének egyetemi tanára): Attitűdbeli törésvonalak Keleten és Nyugaton: a megosztott európai tér

 • 16:00 – 16:15 Kávészünet
 • 16:15 – 17:30 3. szekció: Európai választások, európai pártrendszer

Moderátor: Krekó Péter (a Political Capital Institute igazgatója)
Robert Ladrech (a Keele-i Egyetem európai politikai tanulmányok professzora és a bruges-i College of Europe egyetemi tanára): Európai politikai pártok, parlamenti képviselet
André Krouwel (a VU Amszterdami Egyetemen az összehasonlító politika- és kommunikáció-tudományok oktatója, a ’Kieskompas - választási iránytű’ tudományos igazgatója): Politikai pártverseny az Európai Unió régebbi és újabb tagállamaiban
Julie Smith (a Cambridge-i Egyetem Politikatudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékének tanára): A brit politikai pártok és Európa

 • 17:30 Zárszó

KONCEPCIÓ
A konferenciát kezdő kerekasztal-beszélgetés keretében a MET kutatói az általuk kifejlesztett PERC-skála alapján elemzik a magyar politikai pártok európai uniós attitűdjeit. Az erről szóló legfrissebb tanulmány bemutatja a politikai elit európai integrációhoz és annak jövőjéhez való viszonyának alakulását egy olyan tagállamban, amelyben számos pártpolitikus Európai Unióhoz való hozzáállása változott meg a támogatótól az indifferensig, vagy akár a nyíltan ellenséges attitűd eléréséig. Erre tekintettel az uniós tagság a szélsőséges Jobbik idegengyűlölő és EU-ellenes szlogenjein is túl is fontos kampánytéma lett.

A konferencia további előadói összeurópai megközelítésben foglakoznak majd a küszöbön álló európai parlamenti választások legfontosabb jellegzetességeivel. Ennek keretében megvitatásra kerül, hogy vajon a gazdasági válság hatására erősödött-e a választások európai dimenziója, vagy pedig azok továbbra is a tagállamok nemzeti pártpolitikai versenyének színteréül szolgálnak-e. 
A bal- és jobboldal között húzódó, hagyományos politikai választóvonal, vagy pedig az egységes Európa támogatása, illetve annak elutasítása határozza-e meg majd leginkább a választások kimenetelét? S mindent egybevetve: vajon az európai pártcsaládok megerősítése és az Európai Parlament hatásköreinek kiterjesztése jelentik a mai Európai Unió politikai és legitimációs kihívásaival való szembenézés szükséges és elégséges lépéseit?

A „Big Bang” bővítés óta eltelt tíz év távlatában a konferencia górcső alá veszi továbbá a visegrádi országok egyéni és regionális sajátosságait is. Ennek jegyében megvitatásra kerül az Európai Unió keleti és nyugati része között fennálló törésvonalak mibenléte, s a régebbi és újabb tagállamok közötti rés növekvő vagy csökkenő mérete is. 

A Magyarországi Európa Társaság a 2014-es európai választásokat kiemelkedően fontos eseménynek tartja Magyarország szempontjából, az Orbán-kormány utóbbi négyben egyre erőteljesebben EU-kritikus attitűdjére tekintettel. Nem kétséges, hogy a 2014. április 6-i magyarországi országgyűlési választások után különösen sok múlik azon, mi lesz az európai parlamenti választások kimenetele.

2014 máj 15
magyar