A Meleg Méltóság Napja

A Meleg Méltóság Napja

A Magyarországi Európa Társaság csatlakozott az Európai Roma Jogok Központja közleményéhez, amely felhívta a magyar rendőrséget minden szükséges intézkedés megtételére annak érdekében, hogy a 2008. július 5-én, a Meleg Méltóság Napján Budapesten felvonulók háborítatlanul élhessenek alapvető alkotmányos jogaikkal.

 

Közlemény

Alulírott civil szervezetek felhívjuk a rendőrséget, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést annak biztosítására, hogy a Meleg Méltóság Napján, július 5-én felvonulók háborítatlanul élhessenek alapvető alkotmányos jogaikkal. Mélységes aggodalommal tölt el bennünket az utóbbi időben tapasztalható szélsőséges, félelmet keltő, kirekesztő erők, tendenciák erősödése, irányuljanak azok bármilyen csoport ellen is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükségesnek tartjuk, hogy a rendőrség, amelynek alkotmányos feladata az állampolgárok alapvető jogainak és személyes biztonságának védelme, fokozottan ügyeljen a Meleg Méltóság Napján a felvonulók testi épségére, biztonságára, emberi méltóságuk tiszteletben tartására. A jogállami intézményeknek különleges felelősségük van abban, hogy minden állampolgár számára világossá tegyék: a Magyar Köztársaságban minden személy egyenlő és sérthetetlen méltósággal bír, illetve azonos védelem illeti meg jogainak zavartalan gyakorlása érdekében. 

Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány 
Európai Roma Jogok Központja
Emberi Jogi Információs és Dokumentációs Központ
Magyarországi Európa Társaság
Roma Polgárjogi Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért
Nyilvánosság Klub
Magyarországi Roma Parlament
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda
Magyar Helsinki Bizottság
Labrisz Leszbikus Egyesület
Patent Jogvédö Egyesület
Háttér Társaság a Melegekért
Szivárvány Misszió Alapítvány
Gemini Táncklub

Budapest, 2008. július 1.