Adathozzáférési törvény

Adathozzáférési törvény

A MET nevében Bárd Petra levélben fejezte ki egyetértését az Europeum Hungary és a Társaság a Szabadságjogokért által megfogalmazott kifogásokkal a készülő Adathozzáférési törvénnyel szemben 2007. április 30-án.

Bárd Petra levele Dr. Pogátsa Zoltánhoz és Földes Ádámhoz:

Kedves Zoltán és Ádám!

A Magyarországi Európa Társasag egyetért a kezdeményezésetekkel és támogatja a TASZ által készített, az adathozzáférési törvénytervezettel kapcsolatos véleményben foglaltakat. 

A továbbiakban véleményem szerint két pontot érdemes lenne tisztázni: egyrészt, hogy a kutatók körét hogyan definiálják majd, hogy ne kerüljunk abba a hibába, amibe a múltfeldolgozásos kutatásoknal is kerültünk, ahol egy olyan, visszaélésekre is lehetőséget adó szabályt sikerült elfogadni, amely szerint egy grémium korábbi kapcsolódó publikációk fényében elbirálja, hogy ki kutathat a levéltárban. 

Másrészt, ha tehát bárki, akár kutató, vagy, amint a TASZ-javaslat ajánlja, civil szervezet hozzáférhet adatokhoz, felvetődik, hogy miért kellene másokat kizárni. Elképzelhető egy olyan szabályozás, ahol bárki hozzáférhet a kérdéses adatokhoz, különös tekintettel a javasolt költségmegosztásra. Persze az is lehet, hogy a hozzáférési kör szűkítésével a visszaéléseket akarják kizárni, bár abban szerintem a költségmegosztás segit.

Üdv,
Bárd Petra
Magyarországi Európa Társasag 
alelnök

A kezdeményzők levele:

Tisztelt Kutatótársunk!

A Kormány jövő hét szerdán (2007. május 2.) tárgyalja az úgynevezett Adathozzáférési Törvény tervezetét. Ez a jogszabály azt lesz majd hivatott szabályozni, hogy a nagy állami adatbázisokban nyilvántartott személyes adatokat, anonimizálás után, hogyan lehet kutatási célokra felhasználni.

A jogszabály beterjesztője a Pénzügyminisztérium. Az eredeti javaslat még tartalmazta az állami adatbázisok potenciális felhasználói közt a teljes kutatói szférát, illetve az erre igényt mutató civil szervezeteket is. A tárcaközi egyeztetések során ez a kör azonban a Magyar Tudományos Akadémia elnökére, illetve az állami vezetőkre és hivatalokra szűkült, sőt, a legutolsó egyeztetési változatból még az Akadémia elnöke is kikerülni látszik.

Mindannyiunk közös tapasztalata, hogy Magyarországon igen nagy gondot jelent a társadalomtudományi kutatásoknál az alapvetően fontos adatokhoz történő hozzájutás. Általánosan elterjedt, hogy nem a kutatási célunkhoz keressük meg a szükséges adatokat, hanem fordítva, az elérhető adatokhoz igazítjuk a kutatás célját, módszertanát. Ennek következményeit a társadalomkutatások eredményei, és végső soron a társadalom önismerete sínyli meg. Az Adathozzáférési Törvény végre jelentősen enyhítene ezeken a nehézségeken. Amennyiben azonban a jelenlegi, már szűkített kört felhatalmazó változat kerülne elfogadásra, a sanyarú helyzet továbbra is fennmaradna.

Éppen ezért a törvénytervezetről a Társaság a Szabadságjogokért elnevezésű civil jogvédő szervezet munkatársai Véleményt készítettek, amely javaslatokat fogalmaz meg a törvény által felhatalmazottak ismételt kiterjesztésére a teljes kutatói szférára, illetve az érdeklődést mutató civil szervezetekre, természetesen az anonimitás garantálásával. A Véleményt Önnek is megküldtük, a törvénytervezet jelenlegi szövegével, eme üzenet mellékleteként.

Kérem Önt, jövőbeli kutatásaink érdekében olvassa el a két dokumentumot. Amennyiben egyetért a Vélemény felvetéseivel, javaslataival, kérem egy rövid válaszüzenetben jelezze felénk, hogy nevét, munkakörét és elérhetőségeit szerepeltethetjük annak támogatói közt. A Véleményt, illetve a támogatók listáját megküldjük a törvénytervezetet benyújtó Pénzügyminisztériumnak abban a reményben, hogy a magyar társadalomtudományi szakma egységes fellépése a kedvezményezettek kiterjesztésére sarkallja majd az előterjesztőt. (Ellenkező esetben tervezzük a sajtó megkeresését is.)

Amennyiben nem ért egyet a Véleménnyel, köszönjük, hogy vette a fáradtságot, és tájékozódott az ügyben.

A szerdai kormánydöntés miatt válasza sürgős! Támogatása reményében üdvözli önt,

Dr. Pogátsa Zoltán s.k                                        Földes Ádám sk. 
Kutató                                          Adatvédelmi és Információszabadság Programvezető                
Europeum Hungary                                        Társaság a Szabadságjogokért