Nyilatkozatok

Terrorista társadalomkutató?

2021. április 14-én a Magyarországi Európa Társaság csatlakozott ahhoz a tiltakozáshoz, amelyben Ahmed Samir Santawy szabadon bocsátását követeli számos civil szervezet. A CEU kutatóját és antropológia mesterszakos hallgatóját az egyiptomi hatóságok koholt vádak alapján önkényesen tartják fogva 2021. február 1. óta.

We Demand Social Consultation!

In an open letter dated on 9 February 2021, Civilizáció Coalition requested Szabolcs Ágostházy, Minister of State for EU Development Projects at the Ministry for Innovation and Technology in Hungary, to provide a consultation opportunity for NGOs and professional communities regarding the access and use of EU funds. 

No Concession!

Declaration of the Hungarian Europe Society on the Rule of Law*

1. The Hungarian Europe Society insists on the concept of the rule of law as a cornerstone of functioning liberal democracies of our time and a fundamental value in the political- constitutional set-up of the European Union and its member states. The rule of law in the EU is a non-disputable, firm category as elaborated in the Copenhagen criteria for accession countries, the Charter of Fundamental Rights, the Venice Commission’s opinions and its Rule of Law Checklist; and the European Commission’s documents since the introduction of the Rule of Law Framework. It is not a vague idea as suggested by its enemies– and there is nothing like an Eastern (or regional) rule of law versus a Western version.

Nincs engedmény!

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata a jogállamiságról*

1. A Magyarországi Európa Társaság ragaszkodik a jogállamiság koncepciójához egyrészt mint korunk működő liberális demokráciáinak sarokkövéhez, másrészt mint az Európai Unió és tagállamai politikai-alkotmányos felépítésének alapértékéhez. Az Európai Unióban a jogállamiság kikezdhetetlen, egyértelmű kategória, amint azt a csatlakozó országok számára a koppenhágai kritériumok, valamint az Alapjogi Charta, a Velencei Bizottság véleményei és jogállamisági ellenőrzőlistája, továbbá az Európai Bizottság jogállamisági mechanizmusának bevezetése óta született dokumentumok részletezték. Nem valamilyen homályos elképzelésről van szó, mint azt ellenségei sugallják – ahogy nincs keleti (vagy regionális) jogállamiság kontra nyugati változat sem.

Oldalak