Taggyűlések 2004

Jegyőkönyv

a Magyarországi Európa Társaság taggyűlése

2004. június 29-én, 19.30

Budapest, 1052 Gerlóczy u. 11.

 

Mivel a kitűzött időpontban a Taggyűlés határozatképtelen volt, az Alapszabály 5. § (6) bekezdése értelmében a Társaság 20 órától megismételt taggyűlést tartott.

 

Levezető elnök: dr. Bárd Petra alelnök

Jelen vannak : a mellékelt jelenléti ív szerint

1. Éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadása

Molnár Tamás felügyelő bizottsági elnök tájékoztatta a Taggyűlést, hogy a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta a Társaság 2003. évi beszámolóját. Az FB 2/2004. határozata értelmében a beszámolót elfogadásra a Taggyűlés elé terjesztette. A jelenlévő tagok az éves beszámolót egyhangú szavazással elfogadták.

Bakos Anita alelnök ismertette a közhasznúsági jelentést és jóváhagyását javasolta. A szöveggel kapcsolatos értelmező kérdéseket Bakos Anita és Hegedűs István elnök válaszolták meg. A közhasznúsági jelentést a megjelent tagok egyhangúan jóváhagyták.

2. A 2005. évi tagdíj

Hegedűs István az elnökség nevében javasolta, hogy a 2005-ös naptári évben a Társaság tagdíja ne emelkedjen, azaz maradjon évi 2000 forint. A 107 tagból 66-an a 2004. évre még nem fizettek tagdíjat. A be nem fizetett tagdíjak összege fedezné például a könyvelők éves díját vagy a honlap-készítés költségét. A tagdíjak hatékonyabb begyűjtése érdekében Hegedűs István indítványozta, hogy a tagdíj befizetésére a 2005. március 31-i határidőt tűzze ki a Társaság. Az Alapszabály értelmében 2005-től alkalmazható az az eljárás, amelynek révén azok a tagok, akik legalább három éve nem fizettek tagdíjat, kizárhatóak a szervezetből.

Molnár Tamás értelmező kérdést tett fel a kizárási eljárás részleteivel kapcsolatban. Bakos Anita válaszában ismertette az Alapszabály vonatkozó rendelkezéseit.

A taggyűlés két határozatot hozott. Az éves tagdíj összegére vonatkozó előterjesztést a tagok egyhangúan elfogadták. A 2005. március 31-i befizetési határidőre vonatkozó javaslatot a tagok szintén egyhangú szavazással elfogadták.

3. A Diákszigeten való megjelenés

Mező Dóra tag ismertette a Társaság megjelenési lehetőségeit az augusztus 4-11. között megrendezésre kerülő Diákszigeten, a Civil Falu Európa Sátorában. A sátor minden nap 14.00-19.00 között lesz nyitva, ebből kb. 2 órát lehet interaktív programokkal megtölteni. A megjelenés előkészítését Mező Dóra koordinálásával egy munkacsoport megkezdte. A szervezők a Taggyűlés után megbeszélést tartottak. Várják az érdeklődő tagok bekapcsolódását a szervezésbe és a lebonyolításba.

4. Egyéb

A tagok részéről egyéb napirendi pontra javaslat nem hangzott el. A tagoknak egyéb közlendője nem volt.

A Taggyűlést dr. Bárd Petra levezető elnök 21.30-kor lezárta.

A jegyzőkönyvet készítette : Lamperth Judit

A jegyzőkönyv hiteles.
Hegedűs István, a Társaság elnöke     
Lamperth Judit, jegyzőkönyv-vezető

A jelenlévők listája:

Ádám István Pál, Bakos Anita, Bárd Petra, Fadgyas Gábor, Fekete Gábor, Galambos Tamás, Haffner György, Hegedűs István, Horváth Anita, Mező Dóra, Molnár Tamás, Ozoli Ágnes, Petőcz György, Szelényi Zsuzsa, Szuly Kinga, Takács Ildikó.

magyar