Beszámoló az „Európai polgári kezdeményezés a médiapluralizmusért” magyarországi kampányáról

Beszámoló az „Európai polgári kezdeményezés a médiapluralizmusért” magyarországi kampányáról

0 comments

Az európai polgári kezdeményezés a Lisszaboni Szerződés jelentős újítása. Ez az állampolgári részvételt segítő eszköz lehetővé teszi, hogy az uniós polgárok közvetlenül az európai intézményekhez fordulhassanak európai szintű jogszabályok módosítása vagy új európai törvényhozási aktus érdekében. Mivel a média szabadságának, sokszínűségének, pluralizmusának helyzete számos európai uniós tagállamban nem kielégítő és a nemzeti szintű szabályozás nem nyújt elegendő garanciát a szólásszabadság és a közéleti információhoz jutás érvényesítéséhez, európai civil és szakmai szervezetek kampányt indítottak az európai polgári kezdeményezés új módszerét felhasználva. Összeurópai szinten a cél 1.000.000 aláírás összegyűjtése volt, amelyhez Magyarországról legalább 16.500-at kellett volna prezentálni.

A 2013. augusztus 19-én (újra)indult és egy éven át tartó kampányt Magyarországon nyolc, a média és a demokratikus jogállami működés és fejlesztés területén aktívan működő szervezetből álló koalíció támogatta és folytatta le. A koalíció tagjai voltak: CivilMédia, Délkelet-európai Médiaközpontok Hálózata, Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata, Liberális Fiatalok Egyesülete, Magyar Újságírók Országos Szövetsége, Magyarországi Európa Társaság, Mérték Médiaelemző Műhely, Milla Egyesület (Egymillióan a magyar sajtószabadságért). A kampány során a szervezeti támogatók közül aktívan a CivilMédia, a MET, a Mérték, a Milla és a MÚOSZ működött közre. A koordinátori teendőket kezdetben Szalai Máté (Life), majd a szervezetnek a koalícióból való távozását követően Uszkiewicz Erik (Mérték) látta el.

A tervezett számú aláírást sem európai szinten, sem Magyarországon nem sikerült összegyűjteni. A kampány eredményének tekinthető ugyanakkor, hogy a projektben aktívan résztvevő civil szervezetek között valódi, érdemi és élő együttműködési kapcsolat alakult ki, amely alkalmas lehet jövőbeni közös munkák együttes elvégzésére, kampányok, projektek közös lebonyolítására. A média szabadságát és pluralizmusát sértő, állandósult kormányzati törekvésekkel szemben ezek az NGO-k továbbra is fel kívánnak lépni a hazai nyilvánosságban és az európai közéletben. Amennyiben megalakul egy szorosabb európai szervezet (koalíció), annak munkájában részt óhajtunk venni.

Tevékenységünk kezdeti időszakában az on-line kampány felépítésére és folytatására koncentráltunk, az ezzel kapcsolatos professzionális és speciális szakértelmet igénylő feladatok ellátása érdekében egy marketing céggel (MarketInvent) kötöttünk szerződést. Koalíciónk egyik szervezete támogatást kapott a Norvég Civil Támogatási Alaptól: először ennek az összegnek a részbeni felhasználásából indítottuk el on-line kampányunkat 2013- ban, amely az aláírás-számok maximalizálása mellett edukatív célt is tételezett maga elé: az érdeklődők naprakész információval való ellátását a magyar médiapiac és médiarendszer aktuális trendjeit, jelenségeit, folyamatait illetően. Az on-line kampány keretében jött létre honlapunk (nemszabad.eu) és Facebook oldalunk (Szabad médiát Európában!). Az OSIFE támogatás segítségével jelentős számú, meghatározott célközönséget értünk el: míg az előbbi site-nak egyes időszakokban a látogatottsága meghaladta a napi ötvenezret, Facebook oldalunknak jelenleg több mint 4.600 rajongója van. Ez utóbbira olyan erőként tekintünk, amely alkalmas bázist jelent munkánk további folytatására és hosszabb távú terveink megvalósításához. A kampány ezen időszakában különböző módokon altruált, az eredmények folyamatos nyomon követéséhez igazított fizetett hirdetésekkel céloztuk meg az állampolgárokat. Együttműködtünk több más civil szervezettel és médiummal annak érdekében, hogy hírt adjanak kezdeményezésünkről. Több civil szervezet Facebook oldalán és honlapján is közzétette felhívásunkat, számos médium pedig a maga platformjain bíztatott aláírásra. A politikai pártok közül a Demokratikus Koalíciót és az Együtt-PM Szövetséget szintén pártolóink között tudhattuk.

Tapasztalataink azt mutatták, hogy az aláírások növelését alapvetően három tényező akadályozta:

  • bizalmatlanság a személyes adatok zártan és titkosan kezelését illetően
  • az Európai Bizottság aláíróívének összetettsége, bonyolultsága (a kampány végéig az olaszországi, európai főkoordinátorok ezt a problémát megnyugtatóan nem tudták rendezni)
  • a Facebook oldal „like-olása” nem azonos az európai polgári kezdeményezés aláírással való támogatásával.

Szervezeti kapacitásbeli problémák és az európai koordináció hiányosságai is hozzájárultak az áttörés elmaradásához.

Az on-line kampány során gyűjtött aláírások száma: 2.206. Mindezekre tekintettel a kampány félidejében akként határoztunk, hogy a rendelkezésünkre álló anyagi és emberi erőforrásokat nagyobb hangsúllyal az off-line kampányra helyezzük át és papír alapú íveken folytatjuk tovább az aláírások gyűjtését. Ennek érdekében egy nagyjából 20 főből álló, felsőoktatási intézményekben tanuló önkéntes aktivista csapatot rekrutáltunk, amely folyamatosan rendelkezésünkre állt annak érdekében, hogy a különböző rendezvényeken személyesen jelen lehessünk. Láthatóságunkat és egységes megjelenésünket molinóval, roll-uppal és a kampány logóját tartalmazó pólóval erősítettük.

Az off-line kampány során gyűjtött aláírások száma: 2.145.

Az off-line kampány során az alábbi eseményeket szerveztük / voltunk jelen:

  • utcai kitelepülések a Liberális Fiatalok Egyesülete szervezésében Győrben, Debrecenben és Budapesten több helyszínen
  • részvétel az „Összefogás” 2014. március 30-i nagygyűlésén
  • részvétel az „Együtt-PM Szövetség” május 1-jei rendezvényén
  • részvétel a Klubrádió május 25-i rendezvényén
  • saját szervezésű slam poetry est július 22-én a Corvintetőn
  • részvétel a Bánkitó Fesztiválon.

A kampány részét képezte a Magyarországi Európa Társaság konferenciája, amelyet 2013. szeptember 27-én Budapesten rendeztünk. A konferencián jelen voltak kezdeményezésünk európai és magyar közreműködői, a megjelent érdeklődők pedig valós és hiteles képet kaphattak a médiapluralizmussal és a média sokszínűségével szembeni kihívásokról és veszélyekről. A konferencia nem titkolt célja volt az is, hogy média-megjelenést biztosítson az európai kampánynak. A felsőoktatásban tanuló hallgatók elérése és mobilizálása érdekében pedig a koalíció tagjai közül többen részt vettek a Mérték Médiafesztivál e témában szervezett beszélgetésén 2013. november 7-én, Pécsen, a Zsolnay Kulturális Negyedben.

Budapest, 2014. szeptember 8.

Hegedűs István Magyarországi Európa Társaság (pályázó)

Uszkiewicz Erik Mérték Médiaelemző Műhely elnök kampánykoordinátor

magyar
2013. március 21-én rajtolt az Európai Polgári Kezdeményezés a Médiapluralizmusért brit kampánya. A Lordok Házában tartott rendezvényen Hegedűs István képviselte a magyarországi NGO-k koalícióját.
A Magyarországi Európa Társaság tisztelettel meghívja Önt az "Európai polgári kezdeményezés a média sokszínűségéért: helyzetjelentés az Európai Unióból és Magyarországról" című nemzetközi konferenciájára. A konferenciát a Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit támogatta.