Veszélyben a magyar elnökség sikere!

A Magyarországi Európa Társaság nyilatkozata*

A Magyarországi Európa Társaság súlyos aggodalmának ad hangot a magyar uniós elnökség küszöbén a kormány politikája miatt, amely veszélyezteti az ország sikerét ebben a rendkívül fontos funkcióban. A féléves időszak a magyar európai uniós tagság és az európai értékrend mélyebb átélésére, a társadalom további európaizálódására nyújtana kivételes lehetőséget. Mégis, az alapvető demokratikus normáknak ellentmondó kormányzati magatartás következtében egyenesen az európai politikai és szellemi élet perifériájára kerülhetünk.

A kormánynak az alkotmányos demokrácia és a jogbiztonság elleni támadássorozata, mindenek előtt az Alkotmánybírósággal, a piacgazdasággal, a „külföldi” nagyvállalatokkal és a médiapluralizmussal szembeni fellépése nem csupán az ellenzéki pártok problémája. Ahogy nem az európai uniós tagállam Magyarország belügye a törvényes jövedelmek visszamenőleges megadóztatása, a Költségvetési Tanács gyakorlati felszámolása, a magán-nyugdíjrendszer kivéreztetésének kormányzati szándéka és a magán-nyugdíjpénztári tagok járulékainak az állami nyugdíjrendszerbe történő erőszakos átterelése. Mindez az európai tendenciáknak ellentmondó oktatáspolitika és a szélsőjobboldallal összekacsintó kultúrpolitika árnyékában történik.

A kormányzat ráadásul már korábban értelmetlen, rosszízű konfliktusokba keveredett európai uniós intézményekkel a Magyar Nemzeti Bank függetlenségét illetően, valamint populista retorikát használva konfliktust szított a Nemzetközi Valutaalappal. Nem csoda, hogy mind többen figyelik növekvő bizalmatlansággal az egyre követhetetlenebb, voluntarista gazdaságpolitikát,  az intézményi fékek és ellensúlyok lerombolását. A következő félévben elengedhetetlenül szükséges szoros együttműködés dacára 2010. november 25-én az Európai Bizottság is nyilvánosan fejezte ki nyugtalanságát.  

Egyértelmű, hogy az uniós tanácsi elnökség menedzselését képtelenség lesz elválasztani a belpolitikai színtéren zajló rendszerszerű átalakítástól. Az európai és a nemzetközi média figyelmét nem lehet elterelni a jogállamot aláásó kormányzati akciókról semmilyen kommunikációs manőverrel és imidzs-építéssel az elnökségi periódus alatt sem. Amennyiben folytatódik a „forradalmi” kormányzás és kétharmados parlamenti többsége birtokában a jelenlegi hatalom historizáló új alkotmányt kényszerít az országra, akkor a magyar elnökség teljes kudarcba fulladhat és az Európai Unió „enfant terrible”-jévé válhatunk. Ennek nem szabad bekövetkeznie.

Felkérjük a közös európai intézmények és a tagállamok vezető politikusait, hogy kísérjék fokozott figyelemmel a magyarországi negatív folyamatokat és fejtsék ki nyíltan véleményüket! Sürgetőnek tartjuk, hogy az eddigi politika felülvizsgálatával a kormány fejezze ki a jogállamiság és az európai értékek iránti tiszteletét, ami nélkül nem lehet sikeres a soros elnökség.

Ahogy a Fidesz egykori jelszava hangoztatta: „Olyan országban szeretnénk élni, ahol a törvény nem csak a Colát védi”. A Magyarországi Európa Társaság tagjai most olyan Magyarországot kívánnak, ahol a törvény a magyar, európai állampolgárok jogait és a Colát egyaránt védi. 

2010. november 29.

*A nyilatkozat nem feltétlenül egyezik meg minden MET-tag véleményével. A szavazás során 51-en támogattak az állásfoglalás elfogadását, 13-an tartózkodtak.

Töltsd fel publikációdat!

Regisztrálj a Magyarországi Európa Társaság oldalára, hogy feltölthesd saját publikációdat. Bővítsd és segíts másoknak is az OpenSpace tudományos adatbázisunk tartalomfejlesztésével.

Kipróbálom

Tallózz az archívumunkban!

Sok esztendő szakmai archívuma Magyarország politikai változásával kapcsolatban.

Megnézem